Služby

Sme dunajskostredskou realitnou spoločnosťou založenou v r. 1991 prioritnou pôsobnosťou v lokalite mesto Dunajská Streda a okr. Dunajská Streda.

Poskytujeme kompletné a  profesionálne služby v oblasti predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností, a to :

- fotodokumentačná obhliadka nehnuteľnosti
- fotodokumentácia nehnuteľnosti
- návrh stratégie predaja /kúpy, prenájmu/ a stanovenie ceny
- propagácia nehnuteľnosti  vrátane platenej reklamy na vybraných realitných portáloch a printových médiách
- obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami
- obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami, podľa potreby aj počas sviatkov a víkendov a mimo pracovného času
- zabezpečenie vypracovania rezervačnej zmluvy
- zabezpečovanie vypracovania kúpnej zmluvy a rokovanie s kupujúcim, prostredníctvom advokátskej kancelárie
- zabezpečenie potvrdenia správcu bytového domu o neexistencií nedoplatkov spojených s bytom
- zabezpečenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
- osobná asistencia a prítomnosť pracovníka r.k. pri úkonoch spojených s notárom a katastrom
- osobná účasť r.k. pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti
- úhrada poplatku za úradné overenie podpisov predávajúceho na kúpnych zmluvách
- úhrada základného poplatku vo výške 66.-eur za návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností
- odborné poradenstvo pre nášho klienta zdarma

- zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku
- zabezpečenie vyhotovenia geometrického plánu
- zabezpečenie sprostredkovateľa v danom čase najvýhodnejšieho bankového úveru

Na požiadanie  vieme pružne zabezpečiť vyhotovenie aj len čiastkových úkonov potrebných k prevodu a prenájmu nehnuteľností :
kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, nájomnú zmluvu, rezervačnú zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve a návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Stránkové dni :  pondelok až piatok  od 9 hod. do 16 hod. po dohode a na zavolanie /tel. 0905 838 677/ každý deň až do 20,00 hod.